Analyser

Denne side giver et overblik over udvalgte analyser, hvor kulturområdet og kulturturisme er omdrejningspunktet.

Kommerciel Potentiale

Undersøgelsen sætter fokus på det kommercielle potentiale blandt de internationale besøgende på syv kulturattraktioner i København.

Undersøgelsen beskæftiger sig med det kommercielle potentiale for et øget salg af produkter og ydelser til målgruppen.  Indtægter fra billetsalg samt salg af mad- og drikkevarer indgår derfor ikke som særskilte fokusområder i undersøgelsen, men inddrages i det omfang det har en direkte kommerciel kobling til salg af andre produkter og ydelser. Det primære fokus er dog på det kommercielle potentiale i kulturattraktionernes butikssalg samt relevante services og ydelser, der ligger udover entré og restauration.

Download:

Udarbejdet af Epinion og Wonderful Copenhagen 2017-2018

Internationale kulturbesøgende i København og omegn

Analysen har til formål at give indsigt i og en forståelse af målgruppen internationale kulturbesøgende og deres kulturelle behov og brugerrejse. Den har en række centrale findings:

  • Der identificeres tre forskellige planlægningstyper med forskellig adfærd og brug i brugerrejsen.
  • Den internationale kulturbesøgendes planlægning er situationsbestemt – en bestemt oplevelse, hvor han/hun har en særlig interesse kan være nøje planlagt, mens andre opstår spontant.
  • Anbefalinger fra venner og familie (og lokale) er afgørende for valg af oplevelse.
  • Du skal møde gæstens forventninger på de praktiske forhold og søge at overgå gæstens forventninger på oplevelsesbehovene. Hvis de praktiske forhold ikke er i orden, så kan gæsten ikke indtage den kulturelle oplevelse.
  • Fem oplevelsesbehov søger den internationale gæst altid opfyldt, når han/hun går ind i en kulturel oplevelse: Fascination, Autencitet, Interaktion, Interesse og Lokalitet.

Download:

Udarbejdet af Epinion og Wonderful Copenhagen 2017

Internationale kulturbesøgende på 8 kulturattraktioner

I tillæg til hovedanalysen ‘Internationale kulturbesøgende i København og omegn’ er denne rapport udarbejdet, der formidler viden specifikt om de besøgende, der har besøgt de otte kulturattraktioner, som har medvirket i undersøgelsen.

Denne attraktions-specifikke rapport viser, hvor forskellig brugerrejsen er til bestemte oplevelser, hvor eksempelvis Nikolaj Kunsthal på grund af sin placering har rigtig mange spontane besøgende, har Statens Museum for Kunst mange gæster, der har planlagt deres besøg forinden og dermed også har høje forventninger til oplevelsen.
Desuden viser rapporten, at de fem oplevelsesbehov er i spil på forskellige måder hos de enkelte attraktioner, dog er Fascination altid det største behov.

Download:

Udarbejdet af Epinion og Wonderful Copenhagen 2017

Kulturturisme i Danmark

Rapporten giver et overblik over, hvor mange turister i Danmark, som rejser efter at få kulturoplevelser og som benytter sig af diverse kulturtilbud. Kulturturisme er defineret ved ’en rejseform, hvor kulturoplevelser motiverer mennesker til at rejse til en bestemt destination.’

Udvalgte hovedpunkter:
– 34 procent af de danske og udenlandske turister i Danmark er kulturturister
– 58 procent af de danske og udenlandske turister i Danmark foretager en eller flere ud af i alt tre kulturaktiviteter
– Den typiske kulturturist har i gennemsnit en opholdslængde på 7 overnatninger.

Download:

Udarbejdet af VisitDenmark i 2014

Udviklingspotentialer for kulturturismen i hovedstadsregionen (uddrag)

Rapporten afdækker udviklingspotentialet for kulturturismen i København ved blandt andet at foretage en større analyse af turisterne i København samt interviews med relevante stakeholdere. Rapporten er udarbejdet i 2014 og har dannet baggrund for det nuværende Culture + Culture Lab projekt.

Udvalgte anbefalinger:
– Forbedre det strategiske samarbejde mellem kultur- og turismeaktører
– Produktudvikle mere målrettet ud fra holdnings- og adfærdsbaseret målgruppesegmentering
– Højne videns- og kompetenceniveauet for kulturinstitutionerne

Download:

Udarbejdet af Wonderful Copenhagen i 2014 (ovenstående er et sammendrag af den oprindelige rapport)

At arbejde med et internationalt publikum

Analysen er en såkaldt best practice case analyse med 16 udvalgte kulturinstitutioner, som har udmærket sig inden for områder som: Tiltrækning af internationale brugere via særligt fokus på målgrupper, samarbejder med DMO’er og brand placement – blandt andre. Analysen er et delprojekt og har til formål at bidrage med ny viden om kulturturismen i Danmark.

Udvalgte hovedpunkter:
– De cases, der har en specifik strategi mod internationale brugere, er ikke nødvendigvis dem med den højeste andel af internationale turister.
– Mange har ikke et specifikt fokus på tiltrækning af internationale brugere, fordi det opleves som en meget ressourcekrævende indsats
– Analysen af casene viser, at der en stor værdi i at samarbejde og vidensdele mellem kultur- og turismeaktører, både private og offentlige, for at opnå international bevågenhed.

Analysen kommer desuden med anbefalinger til det videre arbejde i Tourism+Culture Lab-projektet.

Download:

Udarbejdet af Wonderful Copenhagen og VisitDenmark i 2015

Afdækning af turisternes bevægelsesmønstre

Ligesom ovenstående analyse, er analysen her et delprojekt, som skal bidrage med ny viden om kulturturismen i Danmark. Denne analyse afdækker, hvor langt turisterne er villige til at rejse efter kulturoplevelser, samt hvorvidt kulturinstitutionerne kan tiltrække gæster på tværs af kommune- og regionale grænser. Analysens fokus er turister, der er på ferie i Danmark men uden for København.

Udvalgte hovedpunkter:
– Tæt på 40 pct. af de udenlandske kyst- og naturturister har besøgt eller forventer at besøge en kulturattraktion
– Næsten halvdelen af adspurgte turister vil gerne køre en halv til en hel time, mens en fjerdedel gerne kører op til halvanden time for at få en kulturoplevelse.

Download:

Udarbejdet af Wonderful Copenhagen i 2015

Digitale storbyrejsende

Analysen Digitale storbyrejsende undersøger, hvordan storbyrejsende benytter sociale digitale platforme i forbindelse med rejsen. Analysen kommer med anbefalinger til, hvordan man med denne viden kan understøtte de rejsendes behov på sociale digitale medier og således som destination styrke relationen til de rejsende. Analysen opstiller en række behov, som storbyrejsende forsøger at få indfriet gennem brugen af sociale medier og andre digitale tjenester:

Kontrol – at undgå ’dårlige’ eller ligegyldige oplevelser.
Effektivitet – at tilrettelægge den knappe tid på en storbyferie bedst muligt.
Sikkerhed – at være sikker på at træffe de rette valg før og under ferien.
Det unikke – at finde det ’nichede’, lokale og den autentiske stemning.
Identifikation – at finde oplevelser der passer til den enkeltes behov og interesser.
Forhold og forbindelsen – at holde kontakten til familie og venner.

Analysen er opdelt i to delanalyser:

Delanalyse 1Digitale strategier hos storbyrejsende’ beskriver behov som sociale, digitale platforme understøtter hos den storbyrejsende og fremstiller forskellige typer af digitale rejseprofiler.

Delanalyse 2De storbyrejsendes digitale platforme’ kategoriseres typer af platforme og communities, der anvendes i forbindelse med storbyrejsen i forhold til, hvilken type ‘problemer’ de løser for den rejsende.

Udarbejdet af Wonderful Copenhagen i 2014

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION