Derfor skal du bruge TripAdvisor

  • Hvad?
  • Hvordan?

Som kultur- eller turismeaktør er det vigtigt, at du er tilstede, hvor dine gæster er. Kun på den måde kan du vise, at du er en moderne og professionel virksomhed, som bekymrer dig om dine gæsters oplevelse hos dig. Ét af de steder, det er vigtigt at være, er TripAdvisor, verdens største rejsewebsted. 96 % af TripAdvisors 390 mio. unikke månedlige besøgende mener, at det er vigtigt at læse anmeldelser, når de planlægger rejser og booker overnatning. 4 ud af 5 TripAdvisor-brugere vil kigge på anmeldelser, inden de beslutter sig for at besøge en attraktion.

Der findes en række andre anmeldelsesplatforme, der på mange måder skal administreres som TripAdvisor.

Tal for TripAdvisor:

● Mere end 390 millioner unikke månedlige besøgende
● 500 millioner anmeldelser
● 7 millioner erhvervsregistreringer fra attraktioner, overnatningssteder og spisesteder på 135.000 forskellige destinationer.

(Kilde: TripAdvisor, Q3 2017)

Det er ikke noget nyt, at turister deler deres rejseoplevelser og lader sig inspirere af andre. Tidligere var det tante Oda, nabo Kurt og kollega Katrine, vi talte om ferier med. I dag har internettet givet os nye muligheder for både at dele vores egne anbefalinger og lade os vejlede af de oplevelser, vi kan finde på eksempelvis anmeldelsesplatforme. Derfor er det også meget af den tankegang, du bruger i din personlige service, du skal overføre til din tilstedeværelse på anmeldelseplatforme.

5 tips til en god tilstedeværelse på TripAdvisor:

● Hav en opdateret profil med korrekte oplysninger og aktuelle billeder.
● Besvar gæsternes anmeldelser, så du viser, at deres oplevelser er vigtig for dig.
● Husk at opfordre dine gæster til at give dig anmeldelser, så du kan vise et nuanceret billede af dit sted.
● Del også de gode anmeldelser i dine andre kommunikationskanaler, fx hjemmeside, Facebook eller brochurer (husk at linke tilbage til selve anmeldelsen på TripAdvisor)
● Få alle dine medarbejdere/kolleger med på at gøre en indsats på TripAdvisor.

  • Eksempler

I sommeren 2016 stod projektet for et TripAdvisor-forløb med fire udvalgte kulturinstitutioner, hvor vi undersøgte antallet af anmeldelser, svarprocent og værdien af brugervurderingerne før og efter en testperiode på tre måneder. Læs resultaterne her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION