Sådan organiserer du indsatsen

  • Hvad?
  • Hvordan?

Hvis indsatsen på TripAdvisor skal være en succes, så er det essentielt, at det bliver et projekt for hele virksomheden og ikke bare markedsføringsafdelingen. Servicepersonalet skal være med til at skabe den gode oplevelse og fortælle om TripAdvisor, og ledelsen skal forstå, hvorfor der skal allokeres ressourcer til netop denne platform.

Det er derfor vigtigt, at I internt i virksomheden har talt indsatsen igennem – eksempelvis organiseringen omkring indsatsen på TripAdvisor igennem. Ansvaret skal fordeles, og medarbejderne skal forstå, hvorfor indsatsen er vigtig og, hvordan I bruger anmeldelserne både eksternt og internt.

Lav en intern handlingsplan for virksomhedens arbejde med TripAdvisor, hvor I fx besvarer følgende spørgsmål:

● Hvad er vores mål med at være på TripAdvisor?
● Hvad skal vi gøre for at indfri målet?
● Hvem har det daglige ansvar for TripAdvisor-profilen?
● Hvad gør vi, når der kommer særligt kritiske anmeldelser?
● Hvordan evaluerer vi på indsatsen?
● Hvordan involverer vi bedst medarbejderne?

Handlingsplanen giver jer noget at arbejde efter – og således kan I bedre prioritere ressourcerne og måle på jeres resultater.

Det er dog også vigtigt, at den brede skare af medarbejdere bliver involveret i indsatsen. Derfor skal I huske at indtænke måder, I kan gøre dette på. Kan I f.eks.:

● Dele de nyeste anmeldelser på personalemøder?
● Hænge anmeldelserne op i kantinen?
● Til tider have en servicemedarbejder som afsender på en besvarelse af en anmeldelse?
● Bruge feedbacken i arbejdet med jeres service eller produktudvikling?

  • Eksempler

I nedenstående svar gør DAC opmærksom på, at kritikken er sendt videre til køkkenchefen og viser, at de lytter til kritik på Tripadvisor og arbejder videre med det i organisationen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION