Willumsens Museum

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter

Ca. 15.000-16.000 gæster besøger årligt Willumsens Museum. Målgruppen er primært kunstinteresserede i alderen 60+. Langt størstedelen af de besøgende er danske, men der kommer også hollændere, tyskere og englændere.

Willumsen Museum har ikke en egentlig international strategi, og grundet sparsomme ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt, har museet ikke meget materiale på engelsk. Museets engelske webside er stærkt reduceret i forhold til den danske version.

Der mangler et generelt fokus og optimering af museets digitale kanaler, herunder større fokus på den visuelle kommunikation og på kommunikation på engelsk.

Derudover er det en udfordring at hive turister fra København til Frederikssund i forhold til afstand og tilgængelighed. Der arbejdes derfor også med, at museet inddrager destinationens andre oplevelser mere i deres kommunikation, så potentielle turister fra København kan kombinere flere oplevelser på en halv- eller heldagstur til Frederikssund.

Projektet fokuserer på at optimere Willumsens Museums digitale kanaler, så de i langt højere grad også henvender sig til de internationale besøgende. Det sker via følgende indsatser:

 • Redesign af museets engelske website, så det fremstår mere appellerende og visuelt samt inddrager destinationen mere
 • Strategisk fokus på Instagram, hvor tekst også formidles på engelsk, ligesom der er lavet en post-plan, hvor museets fortællinger blev formidlet.
 • Synliggørelse af hashtaget #willumsensmuseum på alle kanaler
 • Større tilstedeværelse på Tripadvisor og en opfordring til gæsterne om at anmelde museet på mediet i forhold til at øge kendeskabet til museet.
 • Invitation af forskellige typer af influencers, som kan være med til at øge kendskabet til museet
 • Udarbejdelse af engelsksproget podcast om museet målrettet de internationale besøgende.

EKSPERIMENT: Optimering af digitale kanaler mod en international målgruppe

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter
 • Resultater

Willumsen Museum har ikke en egentlig international strategi, og grundet sparsomme ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt, har museet ikke meget materiale på engelsk. Museets engelske webside er stærkt reduceret i forhold til den danske version.

Der mangler et generelt fokus og optimering af museets digitale kanaler, herunder større fokus på den visuelle kommunikation og på kommunikation på engelsk.

Redesign af museets engelske website, så det fremstår mere appellerende og visuelt samt inddrager destinationen mere.

Website: 
Der blev sat fokus på at kvalitetsoptimere museets hjemmeside, hvor indsatsen skete gennem:

 • At fortælle om oplevelsen som ikke hænger på væggene – øget fokus på helhedsoplevelsen
 • Tænk på at tage turisten mere i hånden og hjælp dem før, under og efter deres oplevelse på museet
 • Husk at alle jeres sider er ’forsider’.
 • Tilbyde en guide til andre kulturoplevelser og spisesteder i nærheden – hjælpe turisten videre.
 • Forbedring af billeder
 • Optimering til mobil og tablet er afgørende, da de bruges under rejsen.
 • Udnyttelsen af CMS’ens muligheder
 • Øget fokus på SEO-optimering

Instagram:
Generelt skal feedet på Instagram se indbydende ud og signalere museets strategiske fortællinger.

 • Ryd op i feed’et – billeder, der er for interne skal slettes.
 • Opdatér profilteksten med et nyt billede samt tekst og hashtag.
 • Sørg for kontinuerlig indhold – lav en simpel postplan og sæt det i kalenderen.
 • Skriv på både dansk og engelsk.
 • Åbn fortællingen op og bevæg jer uden for museet i nærområdet, men også i Willumsens fodspor fx få adgang til Olafur Eliasson studie og tag billeder her (se #willumsenshouse).
 • Gør hashtagget synligt på museet og i alle kanaler. Husk hashtag #willumsensmuseum, men brug også gerne når det giver mening andre tags som fx #willumsen eller andet, så I taler ind i nogle større fortællinger og optræder i andre sammenhænge.
 • Køb Iconosquare https://pro.iconosquare.com/pricing, så vi kan måle indsatsen.

Hjemmeside før optimering:

Hjemmeside efter optimering:

I maj 2017 havde Willumsens hjemmeside 1.722 unikke brugere de seneste 28 dage. Heraf var 1.615 fra Danmark, 19 fra Storbritannien og 12 fra Frankrig.

September 2018 havde Willumsens hjemmeside 3.063 unikke brugere de sidste 28 dage. Heraf 234 fra USA, 50 fra Tyskland, 42 fra England, 40 fra Frankrig, 24 fra andre tysksprogede lande, 13 fra Holland og 10 fra Italien.


EKSPERIMENT: Nyt cafékoncept skal forbedre den samlede museumoplevelse

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter
 • Resultater

Museets café er det eneste parameter, der ikke scores højt på, når besøgende anmelder museet. Der skal laves et nyt madkoncept for at forbedre den samlede museumoplevelse hos gæsten. Samtidig vil det være oplagt at indtænke smagen og duften af Frederikssund i konceptet, således at der er fokus på destinationen Frederikssund i madoplevelsen.

Der er dog en række benspænd.

 • Museet har ikke et køkken
 • Det er svært at undgå madspild
 • Meget svingende besøgtal
 • Museets café bliver styret af frivillige
 • Museet har ikke mange økonomiske midler og kan ikke tage en høj risiko.

Anretter-køkken og lokal leverandør

Et indledende møde med Food Organisation of Denmark identificerer de muligheder, der er inden for museets begrænsninger og lægger en plan for det videre forløb:

 • Få etableret et anretter-køkken i caféen. Det vil give flere muligheder.
 • Få godkendelse til at anrette mad.
 • Find en lokal leverandør, der kan levere maden.
 • Søg om alkoholbevilling.
 • På sigt kan Willumsen leje lokalet ud og få en ekstra indtægtskilde.
 • På sigt sælge lokale fødevarer, evt. samarbejde omkring særlige Willumens-produkter, der kan sælges i butikken.

Nyt madkoncept en realitet

I juli 2019 gik Willumsens Museum i luften med et nyt madkoncept med lokale råvarer og leveret af en lokal leverandør. Når det nye madkoncept har kørt et stykke tid, vil vi se, om tilfredsheden blandt gæsterne er steget.
Hør mere om konceptet i videoen nedenfor:This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION