Willumsens Museum

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter

Ca. 15.000-16.000 gæster besøger årligt Willumsens Museum. Målgruppen er primært kunstinteresserede i alderen 60+. Langt størstedelen af de besøgende er danske, men der kommer også hollændere, tyskere og englændere.

Willumsen Museum har ikke en egentlig international strategi, og grundet sparsomme ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt, har museet ikke meget materiale på engelsk. Museets engelske webside er stærkt reduceret i forhold til den danske version.

Der mangler et generelt fokus og optimering af museets digitale kanaler, herunder større fokus på den visuelle kommunikation og på kommunikation på engelsk.

Derudover er det en udfordring at hive turister fra København til Frederikssund i forhold til afstand og tilgængelighed. Der arbejdes derfor også med, at museet inddrager destinationens andre oplevelser mere i deres kommunikation, så potentielle turister fra København kan kombinere flere oplevelser på en halv- eller heldagstur til Frederikssund.

Projektet fokuserer på at optimere Willumsens Museums digitale kanaler, så de i langt højere grad også henvender sig til de internationale besøgende. Det sker via følgende indsatser:

 • Redesign af museets engelske website, så det fremstår mere appellerende og visuelt samt inddrager destinationen mere
 • Strategisk fokus på Instagram, hvor tekst også formidles på engelsk, ligesom der er lavet en post-plan, hvor museets fortællinger blev formidlet.
 • Synliggørelse af hashtaget #willumsensmuseum på alle kanaler
 • Større tilstedeværelse på Tripadvisor og en opfordring til gæsterne om at anmelde museet på mediet i forhold til at øge kendeskabet til museet.
 • Invitation af forskellige typer af influencers, som kan være med til at øge kendskabet til museet
 • Udarbejdelse af engelsksproget podcast om museet målrettet de internationale besøgende.
 • Optimering af madkoncept i museets café.

EKSPERIMENT 1

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter
 • Resultater

Redesign af museets engelske website, så det fremstår mere appellerende og visuelt samt inddrager destinationen mere.

Der blev sat fokus på at kvalitetsoptimere museets hjemmeside, hvor indsatsen skete gennem:

 • At fortælle om oplevelsen som ikke hænger på væggene – øget fokus på helhedsoplevelsen
 • Tilbyde en personlig guide til andre kulturoplevelser og spisesteder i nærheden – hjælpe turisten videre.
 • Forbedring af billeder
 • Udnyttelsen af CMS’ens muligheder
 • Øget fokus på SEO-optimering

Hjemmeside før optimering:

Hjemmeside efter optimering:

d. 9. maj 2017 havde Willumsens hjemmeside 1722 klik de seneste 28 dage. Heraf var 1615 fra Danmark, 19 fra Storbritannien, 12 fra Frankrig.

d. 18. september 2018 havde de haft 3.063 unikke brugere de sidste 28 dage. Heraf 234 fra USA, 50 fra Tyskland, 42 fra England, 40 fra Frankrig, 24 fra andre tysksprogede lande, 13 fra Holland og 10 fra Italien.

Vi formidler resten af resultaterne, så snart vi er færdige med eksperimenterne.This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION