KOMMERCIELT POTENTIALE: Optimering af salg via kommunikation

  • Hvad?
  • Hvordan?
  • Inspiration

Værdien af et produkt ligger, ifølge interviewede eksperter og internationale besøgende fra rapporten Kommerciel Potentialeanalyse, i høj grad i fortællingen om det – og de færreste produkter formidler hele historien selv.

Dette gælder i særlig høj grad for de internationale besøgende, der sjældent har den samme kulturelle baggrundsviden som de danske besøgende.

Det er derfor ekstra vigtigt, at de internationale besøgende tages i hånden og får formidlet bagtanken med, at produktet indgår i attraktionens sortiment.

Butikspersonalet har her en vigtig rolle som formidlere – men det er vigtigt, at den besøgende ikke oplever personalet som ”sælgere”. Der skal skabes en balance mellem kontekstgivende formidling og kommercialisering.

Download eller print nedenstående billede her.

Dobbeltklik på billedet for at gøre billedet større

Hvis du vil læse mere, hvordan du kan indfri det kommercielle potentiale, så læs hele rapporten Kommerciel Potentialeanalyse (udarbejdet af Epinion og Wonderful Copenhagen 2017-2018)

Download eller print nedenstående model her.

Dobbeltklik på billedet for at gøre billedet større

Inspiration til optimering af salget via kommunikation

Download eller print nedenstående billede her.

Dobbeltklik på billedet for at gøre billedet større

  • Udgangspunkt
  • Aktiviteter
  • Resultater

CASE 1: Arbejdermuseet

Arbejdermuseet vil gerne kommunikere deres produkters fortælling tydeligere til den internationale besøgende. Eksperiment I har derfor til formål at teste, hvilken effekt det vil have at styrke fortællingen om produkterne ved i højere grad at formidle forbindelsen mellem butikkens produktsortiment og attraktionens DNA.

I Arbejdermuseets butik sælger de blandt andet muleposer med ”arbejderslogans” og lignende – på dansk.

Eksperimentet indebærer en kommunikationsindsats målrettet de internationale besøgende, der konkret består i skilte med engelske baggrundshistorier om og oversættelser af de dansksprogede slogans.

Dobbeltklik på billedet for at gøre billedet større

På relevante logo-varer har det givet en stigning i salget at kommunikere betydningen af dansksprogede slogans på engelsk. På trods af et lavere besøgstal i perioden for gennemførsel af eksperimentet, er det absolutte salg steget fra et månedligt gennemsnit på ca. 7.845 kr. til 8.425 kr.

Samlet er salget af logo-varer steget med 7% i perioden sammenlignet med gennemsnittet af de to forrige måneder. Dette er på trods af, at antallet af besøgende i samme periode er faldet 26%. Når der tages højde for det faldende antal gæster, svarer den samlede stigning i omsætning på logo-varer til 44%.

  • Udgangspunkt
  • Aktiviteter
  • Resultater

CASE 2: Arbejdermuseet

Eksperimentet angår også kommunikationsindsatsen over for de internationale besøgende, som netop fascineres af Arbejdermuseets anderledes historiefortælling om Danmark eller interessen for de ideologiske/politiske aspekter af arbejderbevægelsen.

I Arbejdermuseets butik sælges engelsksprogede bøger. En forudsætning, for at engelsksprogede turister registrerer forekomsten af engelsksprogede bøger, er, at disse synliggøres.

Eksperimentet indebærer en kommunikationsindsats målrettet de internationale besøgende, der konkret består i bedre skiltning og placering af de engelsksprogede bøger, så disse i højere grad registreres af de engelsksprogede besøgende.

Dobbeltklik på billedet for at gøre billedet større

På Arbejdermuseet har de engelsksprogede bøger tidligere været placeret sammen med dansksprogede bøger. Ved at placere de engelsksprogede bøger samlet på en særskilt hylde, har man oplevet en mindre stigning i salget. På trods af et lavere besøgstal i perioden for gennemførsel af eksperimentet, er det absolutte salg steget fra et månedligt gennemsnit på ca. 565 kr. til 670 kr.

Samlet er omsætningen af de fire engelsksprogede bøger i sortimentet således steget med 18% sammenlignet med gennemsnittet af de to forrige måneder. Når der tages højde for antallet af gæster, er det engelske bogsalg steget med 59%.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION