Instagram

Instagram er et af de sociale medier, der er forholdvist nemt at kaste sig over, hvis du overvejer at rette din kommunikation mod et internationalt publikum. Instagram er et visuelt medie, og derfor kræver mediet som udgangspunkt ikke meget tekst, fordi mediet visuelt nemt kan afkodes. Derfor er det nærliggende at skrive på både dansk og engelsk, uden det forvirrer læseren! Geolocation og hashtag er endvidere gode måder at få dine gæster til at tale om jeres kulturoplevelse, og få markedsført jeres sted gennem gæsterne.

Facebook

Som et kanalvalg skal virksomheder vælge Facebook på grund af størrelsen, men også på grund af den information man kan få tilbage igen. På Facebook kan man annoncere til specifikke målgrupper og booste opslag fra tidslinjen for ganske få midler. Virksomheder kan reklamere til deres internationale målgruppe og få et godt indblik i dennes interesser.

TripAdvisor

TripAdvisor er verdens største rejsewebsted. 96% af TripAdvisors 390 mio. unikke månedlige besøgende mener, at det er vigtigt at læse anmeldelser, når de planlægger rejser og booker overnatning. 4 ud af 5 TripAdvisor-brugere vil kigge på anmeldelser, inden de beslutter sig for at besøge en attraktion. Selvom der er kommet en række andre anmeldelsesplatforme, så er Tripadvisor stadig en af de vigtigste at kaste sig over.

Fortællingen

International branding af kulturattraktioner handler om at gøre sig klart, hvilken samlet oplevelse/fortælling, værditilbud (fordele der matcher gæsternes ønsker og behov) og kontekst, attraktionen byder på og skriver sig ind i. Det kan adskille sig væsentligt at tale til en lokal/national målgruppe sammenlignet med en international målgruppe. Den internationale gæst skal tages mere i hånden. Turistens begrænsede forhåndsviden om attraktionen, den geografiske placering og relationen til andre attraktioner eller oplevelser i nærheden betyder mere for den internationale turist end for den danske. Derfor vil destinationen/byen/lokalområdet have en større betydning i din internationale kommunikation. For selve kerneoplevelsen gælder i øvrigt, at de internationale gæster prioriterer de permanente samlinger og faste udstillinger, fordi de gerne vil opleve noget lokalt/nordisk.

Produktudvikling

I denne kategori har vi samlet nye oplevelsestilbud, både analoge og digitale, som man kan arbejde med. Ny teknologi som Virtual Reality, Augumented Reality, chatbots giver helt nye muligheder for gæsteservice og nye oplevelsesformater. Andre gange er det de analoge løsninger, der er de bedste, afhængig af målgruppe og formål.

Brugerrejsen

Brugerrejsen som metode er interessant, når du skal zoome ind på den oplevelse, turisten har af at anvende og interagere med dit produkt eller din service. Fordelen ved at arbejde med brugerejser er, at man bevarer fokus på brugeren. Turistens brugerrejse består oftest både af digitale og offline interaktioner før, under og efter besøget. Nogle målgrupper er mere digitale end andre, og arbejdet med brugerrejsen vil gøre, at du kan tage nogle bevidste valg om, hvilke kommunikationskanaler og services, der skal satse på.

Data og viden

Data og viden er nøglen til at arbejde strategisk, også med turisme som forretningsområde. Datadrevet innovation giver nye indsigter og giver os ny viden, når vi tester nye muligheder af. I Tourism+Culture Lab har vi lavet afgrænsede, målebare eksperimenter med gæsten i centrum hos kulturinstitutionerne, og på den måde hver gang blevet klogere og fået ny viden til gavn for flere. Se mere under cases.

Google

Google Maps, Google Search, Google Plus, Google Analytics, Google Anmeldelser og Google Indsigt. Din tilstedeværelse på Googles produkter er ikke til at komme udenom. I dag kan du styre indholdet af din virksomhed på tværs af Googles produkter fra ét betjeningspanel ved at oprette dig på Google My Business. Gennem partnerskab med Google undersøger Tourism+Culture LAB mulighederne for synlighed gennem Googles produkter, og hvilken værdi man som kultur- eller turistattraktion får ud af at benytte Googles produkter.

Hacks

Et “Hack” eller "Hackaton" er en metode til på relativt kort tid at invitere andre til at finde nye løsninger på ens udfordringer. Hvis du ønsker hurtige resultater, ønsker at involvere mange fx kolleger, medarbejdere, partnere eller helt nye brancher, og du er ok med at slippe kontrollen og forløse det kreative potentiale, så planlæg et hackaton som innovationsmetode.

Influencers

Ligesom key opinion leaders er der også en anden gruppe af folk, der kan være værdifulde for dit brand. Vi kalder dem influencers. En influencer er en person, der ikke nødvendigvis – som en key opinion leader – er loyal over for dit brand, men alligevel har en stor og mærkbar effekt. En influencer er blandt andet kendetegnet ved at have et omfattende netværk at kommunikere til eller på anden måde nå ud til – fx en kendt person, en stor blogger eller en anset ekspert inden for dit område. Derfor kan en influencer, der sættes i forbindelse med dit brand skabe stor opmærksomhed omkring dit projekt og være med til at bære dine budskaber ud til målgrupper, der ellers ikke ville have opdaget dit foretagende.

Presse

Omtale i TV, aviser, magasiner og radio er et stærkt middel til at tiltrække gæster og udbrede kendskabet til din attraktion, museum eller event. I de senere år er arbejdet med influencers og bloggers vokset sideløbende med presseindsatsen. Der er dog forskellige måder at tilgå henholdvis traditionelle medier, hvis formål er at oplyse læserne, og så til bloggers og influencers, der skal underholde deres følgere. Se mere under influencers.

Kommercialisering

De internationale besøgende kan udgøre en væsentlig indtægtskilde for kulturerhvervet og oplevelsesindustrien. De internationale storbybesøgende har et gennemsnitlig døgnforbrug på 2.150 kr., mens kyst- og naturturisterne til sammenligning i gennemsnit bruger 750 kr. i døgnet. Tourism+Culture Lab har kigget nærmere på, hvordan kulturattraktioner i højere grad kan udnytte potentialet for en øget indtjening hos målgruppen gennem salg af produkter og serviceydelser.

5 tips til den gode pitch

Presse
Do’s & dont’s, når du kommunikerer med journalister

Presse
7 tips til presseture og pressekits

Presse
Sådan arbejder Visit Denmark med international presse

Presse
6 råd til den gode historie, og hvordan du fortæller den

Presse
Sådan arbejder Wonderful Copenhagen med international presse

Presse
Events og data – Guide til god dataetik

Data og viden
Tech Stack – Guide til en lean Festival

Data og viden
VR og AR

Medier, Produktudvikling
KOMMERCIELT POTENTIALE: Optimering af salg via dataregistrering & -analyse

Data og viden, Kommercialisering
KOMMERCIELT POTENTIALE: Optimering af salg via services & andre ydelser

Kommercialisering
KOMMERCIELT POTENTIALE: Optimering af salg via butikkens integration

Kommercialisering
KOMMERICIELT POTENTIALE: Optimering af salget via produktsortiment

Kommercialisering
KOMMERCIELT POTENTIALE: Optimering af salg via butikkens indretning & flow

Brugerrejsen, Kommercialisering
KOMMERCIELT POTENTIALE: Den kommercielle potentialemodel

Kommercialisering, Produktudvikling
KOMMERCIELT POTENTIALE: Optimering af salg via kommunikation

Fortællingen, Kommercialisering
Google My Business

Google, Medier
8 tips til at tiltrække turoperatører

Presse, Produktudvikling
Juridiske aspekter ved et influencer-samarbejde

Influencers, Medier
10 tips til den internationale pressetur

Presse
10 tips til den gode pressemeddelelse

Presse
Influencers: Sådan henvender du dig

Influencers
Målgruppe segmentering

Data og viden, Produktudvikling
5 tips til det gode influencersamarbejde

Influencers, Medier
Test din kernefortælling

Fortællingen
Speed-skriv din kernefortælling

Fortællingen
Find dine centrale værditilbud

Fortællingen
Lær din målgruppe at kende

Fortællingen, Medier
Vision for den internationale fortælling

Fortællingen, Medier
Mikro-hack

Hacks, Medier
Tilgængelig turisme – Registrér dit steds tilgængelighed på Google Maps

Google
Markér de afgørende øjeblikke

Brugerrejsen
Fakta: Turistens digitale adfærd

Brugerrejsen
Fokuser på at skabe ambassadører via anbefalinger

Data og viden
Brug dine anmeldelser i markedsføringen

Medier, TripAdvisor
Æstetikken er i højsædet

Instagram, Medier
Din Instagram-kanal er nem at internationalisere

Instagram, Medier
Planlæg dit arbejde på Instagram

Instagram, Medier
Andre anmeldelsesplatforme

TripAdvisor
Mål dine resultater

Medier, TripAdvisor
Sådan organiserer du indsatsen

Medier, TripAdvisor
Indsamling af anmeldelser

Medier, TripAdvisor
Besvarelse af negative anmeldelser

Medier, TripAdvisor
Besvarelse af positive anmeldelser

Medier, TripAdvisor
Opdater din TripAdvisor-profil

Medier, TripAdvisor
Administrér brugeradgang på din profil

Medier, TripAdvisor
Opret din virksomhed på TripAdvisor

Medier, TripAdvisor
Derfor skal du bruge TripAdvisor

Medier, TripAdvisor
Takeovers

Influencers, Instagram, Medier
Vær aktiv og involverende

Instagram, Medier
Hyperlapse

Instagram, Medier
Instaride og instawalk

Influencers, Instagram, Medier
Inviter internationale Instagrammers med stort reach

Influencers, Instagram, Medier
Vær Insta

Instagram, Medier

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION