Fra strategi til 365-dages indhold

 • Hvad?
 • Hvordan?
 • Inspiration

Det kræver grundigt forarbejde og en fælles indsats på tværs af organisationen, hvis man vil have en stemme i strømmen af indhold på de sociale medier. Men hvor skal man starte? Dette værktøj hjælper jer i gang med at definere en indholdsstrategi med afsæt i konkrete data og målsætninger, hvorefter den guider jer gennem planlægningen og produktionen af social media indhold.

Vi vil her præsentere et værktøj til at udkomme på sociale medier.Som det fremgår nedenfor har vi delt processen op i tre trin. Bemærk at hele organisationen er involveret i trin 1, mens trin 2 og 3 løftes af organisationens kommunikationsansvarlige.1. Definér indholdsstrategi og årshjul

Start med at afsætte en halv til en hel dag til udarbejdelse af en indholdsstrategi og et årshjul, dvs. en oversigt over årets aktiviteter og kommunikationsmuligheder. Invitér nøglemedarbejdere på tværs af organisationen –
optimalt en repræsentant fra hver afdeling inklusive ledelsen. Dette sikrer, at de kommunikationsansvarlige kan tage afsæt i en fælles vedtaget strategi, når de arbejder med social media indhold i løbet af det næste år.

Gennemgå ovenstående 6 steps.


Dette sikrer et fælles overblik over jeres indholdsstrategi – herunder målsætninger, målgrupper samt hvor og hvordan de kan nås.
Udfyld herefter årshjulet, som kan downloades nedenfor. Start med den inderste cirkel, og arbejd jer indefra og ud. Årshjulet udfyldes én gang årligt i fællesskab, men revideres løbende af de(n) kommunikationsansvarlig(e).

Download, print og udfyld Indholdsstrategi og Aarshjul.


Eksempel på hvordan CLICK Festival har udfyldt deres Indholdsstrategi.

Eksempel på hvordan CLICK Festival har udfyldt deres Årshjul.

Tips:

 • Print årshjulet og hæng det et synligt sted, så det opfordrer til interaktion og vidensdeling.
 • Hent inspiration fra de to cases med CLICK Festival og Designmuseum Danmark – som du kan finde her på Tourism+Culture Lab sitet.

2. Læg en produktionsplan

Produktionsplanen (som kan downloades nederst ved dette punkt) udfyldes for et kvartal ad gangen, fx ved foregående kvartals udløb. Her kan I med afsæt i strategien og årshjulet danne jer et mere detaljeret overblik over hvilket indhold, der skal planlægges, produceres og publiceres.
Bruge følgende spørgsmål som tjekliste, til hvad I kan skrive ind i jeres produktionsplan:

Tjekliste:

 1. Hvilket planlagt indhold har vi i denne måned, og har vi alt billedmateriale på plads.
 2. Lav eventuelt en prioritetsliste, hvis der er meget indhold. Hvad er vigtigst, at vi får ud?
 3. Er der mulighed for at skabe indhold ved ex. åbninger eller events?
 4. Står vi overfor nogle “stille” uger, og hvad kan vi planlægge af aktiviteter til at sikre indhold til disse perioder?
 5. Har vi interne ressourcer nok, eller har vi brug for ekstern hjælp fra ex. en influencer eller fotograf?
 6. Har vi indhold der skal annonceres, hvornår skal det ud og har vi alt på plads i den forbindelse?
 7. Hvem står for hvad?

Download, print og udfyld Produktionsplan her.


Eksempel på hvordan CLICK Festival har udfyldt deres produktionsplan.


3. Afhold månedlige redaktionsmøder

Ved det månedlige møde tjekkes produktionsplanen igennem for ændringer, aktuelt indhold og nye indsatser for måneden. Brug tjeklisten som en guide til redaktionsmøderne.CASE: Designmuseum Danmark

Designmuseum Danmark ligger i det gamle Frederiksstaden i hjertet af København og er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og internationalt design. 80% af de besøgende på museet er internationale gæster, og sidste år udgjorde de således størstedelen af de i alt 288.000 besøgende på museet.
Men hvordan bruger museet deres sociale kanaler i internationalt øjemed? Kommunikationsansvarlig Alastair Halfnide dykker i tre film dykker ned i Designmuseum Danmarks arbejde med de sociale kanaler i international optik. Her kommer han bland andet omkring hvilke kanaler museet er på, hvorfor de er på disse og hvordan de bruger dem. Derudover gives der et indblik i hvordan de planlægger, producerer og strukturerer det internationalt rettede indhold til deres sociale kanaler.


Planlægning og strukturering af indhold

I denne film får du et indblik i hvordan Designmuseum Danmark arbejder med årshjul, digital playbook samt moodboards på de sociale medier. Få inspiration til forskellige fysiske og digitale værktøjer som kan hjælpe dig i planlægningen af dit år samt få Alastairs 5 bedste råd til planlægning og strukturering af dit indhold.Produktion af indhold

Alastair gennemgår i denne film hvordan de producerer og arbejder med content. Du får tips og inputs til at skabe relevant content året rundt så du undgår “stille perioder”. Bliv ligeledes klogere på hvordan du kan skabe sammenhæng i dine opslag så du sikrer en ensartet storytelling.
Du får de 4 bedste tips til en god indholdsproduktion.Sociale kanaler med internationalt fokus

Alastair giver dig i denne film 6 tips til det gode indhold for internationale besøgende. – Hvordan skaber du et samlet koncept for dit indhold og hvordan kan du bruge data fra de sociale medier til at optimere din indsats? Du får desuden et indblik i hvordan DMD differentierer deres platforme ift. at ramme de internationale besøgende og hør om erfaringere fra blandt andet annoncering og brugen af bloggere.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION