Indsamling af anmeldelser

  • Hvad?
  • Hvordan?

For at være succesfuld på TripAdvisor er det vigtigt, at du gør et aktivt arbejde for at indsamle anmeldelser til din virksomheds profil.

Antallet af anmeldelser på din profil spiller en rolle i mange sammenhænge. Eksempelvis spiller de en rolle, når TripAdvisor lister virksomheder i deres popularitetsindeks. Her har både antallet af anmeldelser og deres aktualitet en betydning.

Læs mere om, hvordan TripAdvisor rangerer virksomheder i deres popularitetsindeks.

En anden fordel ved at have mange anmeldelser på TripAdvisor er, at det gør dig mindre sårbar over for negative anmeldelser. Har du kun 10 anmeldelser i alt, så vil én dårlig anmeldelse både påvirke din placering i popularitetsindekset og dine gæsters opfattelse af din virksomhed. Har du derimod en stor bunke af anmeldelser til at opveje effekten af en eventuel dårlig anmeldelse, så står du langt stærkere.

Og hvis du ikke allerede er overbevist, så lister TripAdvisor selv otte grunde til at bede alle dine gæster om en anmeldelse her.

Det første skridt til at få flere anmeldelser er at gøre dine gæster opmærksom på, at du har en TripAdvisor-profil. Dette kan du gøre på mange forskellige måder.

En god fremgangsmåde er at tænke dine berøringspunkter med gæsterne igennem og stille dig selv følgende spørgsmål:

● Hvor har jeg de stærkeste berøringspunkter med mine gæster?
● Hvor får gæsterne den bedste oplevelse hos mig – og kan jeg udnytte det?
● Hvordan kan jeg sikre, at de husker at anmelde mig, når de er taget herfra?
● Kan jeg gøre noget både personligt, fysisk og digitalt?

Udvælg så de berøringspunkter, du tror på kan gøre den største forskel, og indtænk TripAdvisor her.

Måske kan du bruge følgende tips som inspiration:

Personligt
● Tal med gæsterne: Har du eller en medarbejder kontakt til en gæst, så nævn TripAdvisor for gæsten og at I vil blive glade for en anmeldelse.

Online
● Anmeldelsesekspressen: TripAdvisor har en gratis system, du kan bruge til at sende mails til dine gæster, hvor du opfordrer dem til at give dig en anmeldelse. Du kan læse mere om den funktion her.
● Widgets på din hjemmeside: TripAdvisor har en række små koder, du kan indlejre på din hjemmeside, og på den måde vise, at du har en profil på TripAdvisor. Læs mere om det her.
● Brug TripAdvisor aktivt i din online kommunikation: Tænk TripAdvisor ind i de kommunikationskanaler, du bruger – fx nyhedsmail, sociale medier og hjemmesiden.

Fysisk
● Klistermærker: Du kan få tilsendt et gratis klistermærke fra TripAdvisor, som du kan sætte op i din virksomhed, eksempelvis i døren. Læs mere og anmod om klistermærket her.
● Flyers: TripAdvisor har en række materialer, du kan downloade gratis og benytte dig af. Du finder dem her.
● Lav dit eget materiale. Så længe du ikke ændrer på Tripadvisors logo, så må du gerne benytte det i dit eget materiale – fx på visitkort, i foldere eller på kvitteringen. Du kan læse alle reglerne for brug af TripAdvisors brand.

  • Eksempler

Dansk Arkitektur Center (DAC) har tænkt over deres berøringsflader med gæsterne – og udvalgt en række, hvor de gerne vil gøre opmærksom på deres profil på TripAdvisor.

Fysisk har de bl.a. valgt at gøre opmærksom på TripAdvisor på bagsiden af deres menukort. Menukortet er en stærk berøringsflade, da stort set alle gæster i cafeen vil have det i hænderne, og det er derfor svært at komme igennem et besøg uden at have spottet uglen på bagsiden.

menukort

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION