Opdater din TripAdvisor-profil

  • Hvad?
  • Hvordan?

Din basis for en god tilstedeværelse på TripAdvisor, er din profil. Udover at give gode svar på anmeldelser, er din profil det eneste sted, du kan fortælle og vise, hvorfor potentielle kunder skal besøge lige netop dit sted. Det gør du med gode billeder, spændende video, en fængende profiltekst og gerne på flere sprog.

Husk følgende, når du opdaterer din profil:

● Målret profilen til de gæster, du gerne vil tiltrække – fx børnefamilier
● Tilføj flere sprog, hvis du også gerne vil have udenlandske gæster
● Opdatér tekst og billeder, når du får fx en ny menu, udstilling eller årstiden skifter. Du kan med fordel tage TripAdvisor med i rotation, når du opdaterer dine andre platforme.

Ledelsescentret på TripAdvisor er dit udgangspunkt for alt arbejde med din TripAdvisor-profil. Du finder Ledelsescentret ved at klikke på “Din virksomhed” til højre i menulinjen – knappen findes både, når du besøger www.tripadvisor.dk og www.tripadvisor.dk/owners.

I Ledelsescentret vælger du menupunktet “Administrer dit TripAdvisor-websted”. Herefter kan du vælge at tilføje/opdatere billeder, tilføje/opdatere video eller redigere beskrivelse af virksomhed/faciliteter. Nedenfor finder du tips til hvert af disse tre punkter.

Administrer billeder
Der findes fire typer billeder på din TripAdvisor-profil:

● Det primære billede: Dit profilbillede på TripAdvisor
● Billeder fra ledelsen: Alle de billeder, du som administrator uploader til TripAdvisor
● Billeder fra besøgende: Alle de billeder, dine besøgende uploader til TripAdvisor
● Professionelle billeder: Billeder som overføres automatisk fra andre bookingplatforme (fx booking.com)

Som administrator på din TripAdvisor-profil er det de to første typer billeder, du kan opdatere fra dit Ledelsescenter. Begge dele gør du ved at klikke på “Tilføj/opdater billeder”.

Læs TripAdvisors egen guide til gode billeder her.

Administrer video
Du kan kun tilføje video til din TripAdvisor-profil, hvis du skifter dit sprog i Ledelsescentret til engelsk. Du skifter sproget ved at klikke på det danske flag i øverste højre hjørne og vælge det amerikanske eller britiske flag i stedet. Du får nu en ekstra mulighed lige under “Add/update photos” – nemlig “Add/update videos”.

Du tilføjer video ved at klikke på “Add/update videos”, udfylde oplysningerne og uploade din video. Videoen vil efterfølgende blive vist sammen med dine billeder fra ledelsen.

Husk, at din video skal overholde følgende krav:

● Videoen skal fylde mindre end 100 MB.
● Den må være højst 10 minutter lang.
● Videoens filformat skal være i AVI-, Quicktime-, Windows Media- eller MPEG4.
● Indholdet skal være familievenligt.

Videoer bliver i øvrigt konverteret til at blive vist med Flash i en opløsning på 320 x 240. Denne konvertering laver TripAdvisor automatisk uanset specifikationerne inden overførsel.

Læs TripAdvisors egen guide til gode videoer her.

Rediger beskrivelse af virksomheden

Størstedelen af de oplysninger om din virksomhed på din TripAdvisor-profil kan du ændre under “Rediger beskrivelse af virksomhed/faciliteter”.

Klik på “Redigér” og udfyld alle de oplysninger, du kan. Det er vigtigt, at du er så præcis som muligt, da de enkelte faciliteter bliver brugt til at sortere turisternes søgeresultater.

Husk også virksomhedsbeskrivelsen til slut. Her er det vigtigt at være opmærksom på sproget i beskrivelsen. Udfyld altid en beskrivelse på dansk og engelsk, og overvej derudover andre sprog, hvis du ved, at du har andre udenlandske gæster.

For at udfylde en virksomhedsbeskrivelse på eksempelvis tysk, skal du først vælge tysk som dit sprog i Ledelsescentret. Du skifter sproget ved at klikke på det danske flag i øverste højre hjørne og vælge det tyske flag i stedet. Herefter klikker du på “Redigér” igen, og du får nu mulighed for at tilføje en tysk beskrivelse, hvor der tidligere var en dansk version. Gør dette på alle de sprog, der er relevante for dig, da den engelsksprogede version hverken bliver oversat automatisk til andre sprog eller vist på engelsk, hvis turisten bruger TripAdvisor på et andet sprog.

NB: TripAdvisor tager op til fem hverdage om at godkende dine ændringer på din profil. Hav derfor tålmodighed hver gang, du ændrer noget – og panik ikke, når du ikke kan se dine beskrivelser næste gang, du klikker på “Rediger beskrivelse af virksomhed/faciliteter”. Skriv i stedet dine beskrivelser i et andet dokument først, så du har dem, hvis din tekst bliver afvist i første omgang.

  • Eksempler

Hos Kronborg Slot har de udfyldt oplysningerne om slottet så præcis som muligt, således at gæsterne på forhånd ved, hvilket oplevelse, der venter dem. Derudover er der blevet tilføjet en beskrivelse af slottet på både dansk og engelsk, således at både udenlandske og danske gæster møder teksten, når de besøger TripAdvisor. Herunder den danske beskrivelse:

KronborgSlot

KronborgSlot

Og den internationale beskrivelse:
Kronborg Slot - international beskrivelse

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION