Arbejdermuseet

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter
 • Resultater

Fra lokalt til internationalt fokus

Med sit særegne og vedkommende emnefelt, enestående bygning og centrale placering har Arbejdermuseet grundlag for at tilbyde en attraktiv og mangesidet museumsoplevelse til et bredt publikum fra både ind- og udland. I 2017 har museet hverken et website på engelsk, og museets permanente udstillinger er heller ikke oversat til engelsk.

Arbejdermuseet ønsker at henvende sig til et internationalt publikum i langt højere grad, end man tidligere har gjort. Det gælder både i formidlingen på museet, i arbejdet med publikumsservice og i kommunikationen/markedsføringen. I Arbejdermuseets strategi for 2017-2020 fremgår det, at museet skal have flere internationale gæster, og derfor skal synligheden og brugervenligheden rettet mod turister øges betragteligt.

I samarbejde med Tourism + Culture Lab blev der lagt en slagplan for, hvilke tiltag der skulle til for i højere grad at tiltrække internationale gæster til museet.

I første omgang blev der arbejdet med grundfortællingen, for hvilken identitet har museet over for internationale gæster, der ikke har samme forforståelse som danskerne? Hvad er interessant for en international gæst? Og hvad hedder vi egentlig på engelsk? De var nogle af de centrale spørgsmål, der skulle besvares, inden der kunne arbejdes konkret med at øge synligheden over for en international målgruppe.

Herefter blev der igangsat en lang række både interne og eksterne processer:

Interne tiltag mod en internationalisering: 

 • Opbakning i organisationen
 • Projektgruppe nedsat
 • Sprogversionering af formidling på museet
 • Engelsk ordliste + logo
 • Besøgsfolder
 • Skiltning – wayfinding
 • Information i butik
 • Tælle turister + opdel i lande
 • Tælle mandagsturister

Eksterne tiltag mod en internationalisering: 

 • Deltagelse i brugeranalysen
 • Hjemmeside på engelsk
 • Versionere indhold til flere sprog
 • Øge synlighed på Google gennem seo-optimering
 • Annoncering på Google gennem add-words
 • Generel tilstedeværelse på Googles platform, herunder Google Maps
 • Spørgeskema til besøgende
 • Omvisninger på engelsk

38% stigning i antallet af internationale gæster

Arbejdermuseet havde en stigning på 38% i antallet af udenlandske besøgende fra projektet blev igangsat til seneste opmåling i december 2018. Tallet sammenligner august til november 2017 med samme periode året efter, august til november 2018.

KOMMERCIELLE EKSPERIMENTER

CASE 1: Oversæt og forstå de danske arbejderslogans

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter
 • Resultater

Arbejdermuseet vil gerne kommunikere deres produkters fortælling tydeligere til den internationale besøgende. Eksperiment I har derfor til formål at teste, hvilken effekt det vil have at styrke fortællingen om produkterne ved i højere grad at formidle forbindelsen mellem butikkens produktsortiment og attraktionens DNA.

I Arbejdermuseets butik sælger de blandt andet muleposer med ”arbejderslogans” og lignende – på dansk.

Eksperimentet indebærer en kommunikationsindsats målrettet de internationale besøgende, der konkret består i skilte med engelske baggrundshistorier om og oversættelser af de dansksprogede slogans.

Dobbeltklik på billedet for at gøre billedet større

På relevante logo-varer har det givet en stigning i salget at kommunikere betydningen af dansksprogede slogans på engelsk. På trods af et lavere besøgstal i perioden for gennemførsel af eksperimentet, er det absolutte salg steget fra et månedligt gennemsnit på ca. 7.845 kr. til 8.425 kr.

Samlet er salget af logo-varer steget med 7% i perioden sammenlignet med gennemsnittet af de to forrige måneder. Dette er på trods af, at antallet af besøgende i samme periode er faldet 26%. Når der tages højde for det faldende antal gæster, svarer den samlede stigning i omsætning på logo-varer til 44%.

CASE 2: Synliggør de engelsksprogede bøger

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter
 • Resultater

Eksperimentet angår også kommunikationsindsatsen over for de internationale besøgende, som netop fascineres af Arbejdermuseets anderledes historiefortælling om Danmark eller interessen for de ideologiske/politiske aspekter af arbejderbevægelsen.

I Arbejdermuseets butik sælges engelsksprogede bøger. En forudsætning, for at engelsksprogede turister registrerer forekomsten af engelsksprogede bøger, er, at disse synliggøres.

Eksperimentet indebærer en kommunikationsindsats målrettet de internationale besøgende, der konkret består i bedre skiltning og placering af de engelsksprogede bøger, så disse i højere grad registreres af de engelsksprogede besøgende.

Dobbeltklik på billedet for at gøre billedet større

På Arbejdermuseet har de engelsksprogede bøger tidligere været placeret sammen med dansksprogede bøger. Ved at placere de engelsksprogede bøger samlet på en særskilt hylde, har man oplevet en mindre stigning i salget. På trods af et lavere besøgstal i perioden for gennemførsel af eksperimentet, er det absolutte salg steget fra et månedligt gennemsnit på ca. 565 kr. til 670 kr.

Samlet er omsætningen af de fire engelsksprogede bøger i sortimentet således steget med 18% sammenlignet med gennemsnittet af de to forrige måneder. Når der tages højde for antallet af gæster, er det engelske bogsalg steget med 59%.

EKSPERIMENT 1

 • Udgangspunkt
 • Aktiviteter
 • Resultater

SEO-analyse

Der blev foretaget en SEO-analyse af et eksternt bureau, som afslørede en række problemer på hjemmesiden både af teknisk og indholdsmæssig karakter, der påvirkede søgeresultaterne i en negativ retning. Derudover blev der udvalgt 10 søgeord ud, som SEO-satsningen skulle koncentrere sig om fremadrettet.

På baggrund af SEO-analysen blev der opstillet en handlingsplan, som var delt op i tre dele:

 1. Teknisk justering af backend på hjemmeside:

SEO-analysen påpegede en del problemområder i den tekniske del af hjemmesiden. Det var især problemer med hastighed, svartider og en række 404-fejl. Eftersom det krævede udvikler-kompetence at stå for at rette de tekniske fejl, blev bureauet hyret til at stå for denne del.

 1. Tilretning af tekst og indhold og Meta-beskrivelser

På indholdssiden blev der i SEO-analysen lagt vægt på, at der manglede generelt meta-beskrivelser og søgeordsoptimering på alle sider. Derudover var der problemer med for store billeder, for meget tekst på visse sider, for lidt SEO-fokuseret tekst på andre sider og ikke mindst brug af de udvalgte søgeord i overskrifter og brødtekst.

Det blev desuden en del af handlingsplanen at oprette 7 landingpages, der var 100% søgeords-baseret, og som kunne støtte op om de mest populære søgeord.

Arbejdermuseet skulle selv stå for denne del af opgaven.

 1. Supplering med Adwords-kampagner

For at booste de udvalgte søgeord blev der i handlingsplanen også lagt en ekstra mulighed ind for at bruge Adwords-annoncering som redskab. De skulle køre i kampagner og i perioder knyttet til de nyoprettede landingpages og skulle resultere i endnu bedre ranking af søgeordene.

Vi formidler resten af resultaterne, så snart vi er færdige med eksperimenterne.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION