Speed-skriv din kernefortælling

  • Hvad?
  • Hvordan?

Arbejdet med at udvikle selve kernefortællingen består delvis af ’videnskab’ baseret på den viden om målgrupperne og værditilbud, som er afdækket tidligere i arbejdet, og delvis af intuition, som i høj grad er en kreativ egenskab og det, der løfter kernefortællingen fra at være ’rigtig’ til at være ’enestående’. Udover intuition er målgruppen helt afgørende at have for øje i skrivearbejdet. Skal fortællingen være på dansk eller engelsk/tysk/kinesisk? Hvilke aspekter af vores værditilbud interesserer egentlig det enkelte segment? Hvilken større samtale/fortælling, kan vi evt. skrive os ind i? Og kan vi rumme det hele i én fortælling eller skal der laves flere varianter, som udspringer af samme kerne?

Den gode kernefortælling indeholder fire centrale dimensioner:

• Autentisk: Bygger på ægte styrker (værditilbud)

• Relevant: Attraktivt for målgruppen

• Distinkt: Adskiller sig fra konkurrenter

• Kontekstuel: Forholder sig til sine omgivelser

Brug i øvrigt fortælletrekanten til at minde dig selv om, at nok er det store narrativt væsentligt, men det er temaerne og de konkrete historier afledt af narrativet, som reelt interesserer målgruppen.


Når du starter skrivearbejdet, så anbefaler vi, at du starter med en speed-skrive øvelse, hvor alle tanker og ideer hurtigt kommer på papir. Find et sted med rum til at tænke vidt og bredt, og giv dig selv tid til at afsøge grænserne for, hvad din kernefortælling kan indeholde. Her er et par gode råd:

• Skriv – uden at tænke for meget

• Brug gerne bulletpoints

• Skriv for meget

• Brug billedsprog

• Lav fejl – intet er forkert

• Husk intuitionen
Når du har et eller flere tidlige skitser klar, så er det tid til at få feedback. Bed en eller flere kollegaer agere opponenter. De skal give feedback ud fra devisen:

• Find to pointer der skal skrives mere frem

• Find én pointe der skal forbedres

• Find én pointe der skal udfases.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Velkommen til Tourism+Culture LAB

Gennem ny viden, innovative tiltag og værdifulde partnerskaber tester Tourism+Culture LAB, hvordan der kan skabes øget værdi i mødet mellem kultur og turisme.

Her finder du et udpluk af de læringer, erfaringer og cases, som projektet har omfattet.

Vi bruger cookies på denne side, når du trykker på OK-knappen, godkender du brug af cookies.

NAVIGATION